Web
Analytics
KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2020
KartdataKartdata ©2020
Kartdata ©2020
Kart
Satellitt

om klubben

Trondhjem Rotary Klub ble etablert i 1926, 25. januar
Charterklubb er Oslo Rotary klubb.
Klubben har pr. 1. juli 2020 44 medlemmer.                                          

Trondhjem Rotary Klub anno 1926

Det sies inntil kjedsommelighet at det er så vanskelig å få til noe nytt i Trondheim. Vil gjerne tro at det er en sannhet med modifikasjoner. Når det gjelder starten av vår egen klubb, må det imidlertid innrømmes at det ikke var gjort i en håndvending. Initiativtagerne måtte sannelig legge seg i selen for å få prosjektet satt ut i livet. Det var den fire år eldre Oslo Rotary Klub som i løpet av vinteren og våren 1925 gjorde de første fremstøt og satte seg i forbindelse med folk i Trondheim for å undersøke om det fantes grobunn for en avlegger. Blant annet tok roterianeren Sverre Jensen kontakt med disponent Edvard Engelsen, som satte seg i forbindelse med en del av byens eldre borgere - nærmest med negativt resultat.

I begynnelsen av oktober var så Sverre Jensen i Trondheim og gikk grundigere til verks, sammen med Engelsen. En av dem de henvendte seg til var konsul Lorentz Smith. Den 16. oktober kom også Rotary Internationals Special Commissioner for Europa, Fred Teele, til Trondheim for å bistå i bestrebelsene på å få startet klubben. Smith og Engelsen sammenkalte samme dag en del herrer av den yngre generasjonen til lunch i Harmonien, hvor Mr. Teele gjorde rede for Rotarys organisasjon og virksomhet. Resultatet av dette møtet ble at konsul Bernhard Brekke lovet å ta seg av saken og stille som formann for en påtenkt organisasjonskomitée. Den 6. november møtte etter innkalling av Brekke følgende herrer på Britannia Hotel: Lorentz Smith, Otto Krogh, og Edvard Engelsen. Disse konstituerte seg som organisasjonskomitée og trakk opp retningslinjer for det forestående arbeid.

Og så ble det fart i sakene. Den 14. november ser vi av protokollen at det ble holdt et nytt møte, der oslorotianeren banksjef Nils Parmann orienterte om bevegelsen og arbeidet med trondheimsklubbens konstituering. Man ble enige om å rette en henvendelse til flere som kunne tenks å være interessert, og det ble berammet møte dagen etter. Der ga Parmann i følge protokollen "i et causerende foredrag de tilstedeværende enbehagelig og interessant utredning om de forskjellige forhold og spørsmål vedrørende "Rotarybevegelsen"". Han besvarte også spørsmål fra de fremmøtte. Nå var man altså kommet et langt skritt videre, idet man besluttet å fastsette møtested og -tid for fremtidige, regelmessige sammenkomster.

Den 27. november ble det holdt møte hvor man tydligvis hadde håpet å kunne konstituere klubben, men da det bare møtte åtte herrer, våget man allikevel ikke det. Nye hendvendelser gikk ut, og den 8. desember kunne endelig klubben konstitueres med Bernhard Brekke som president. Grosserer Johan Ellingsen ble visepresident, Edvard Engelsen sekretær, Lorentz Smith kasserer, Arne Holm styremedlem. Dette var det første styret.

Som chartermedlemmer regnes foruten de nevnte medlemmer av styret, følgende herrer: Reidar Brekke, William Fosse, Frantz Tandberg, Jonas Askelund, K.N. Stensrud, Hjøvard Torsvik, Ole Østlund, Otto Krogh, Per T. Lykke, Arvid Djønne, John Johansen, Christian Bentzen og Gunnar Stabell. Klubben kom nå i gang med regelmessige møter på Britannia, hvor den siden har hatt sitt faste tilholdssted, og man fant snart frem til den møteform som man senere med små endringer har holdt fast ved.

På møtet 29. januar 1926 forelå telegrafisk meddelelse om at klubben den 25. januar var opptatt som klubb nr 2226, og denne dato ble straks fastsatt som klubbens offisielle stiftelsesdag. Charteroverrekkelsen fant sted den 1. september samme år. Og slik ble vi til!

Siden 25. januar 1926 har klubben fungert i Rotarys tjeneste, og markert seg på en rekke områder. Fortsatt er klubben distriktets største klubb og bare Oslo RK kan på landsbasis bare skilte med flere medlemmer.

Allerede i 1932-33 finner vi første distriktsguvernører fra Trondhjem RK, og siden har ytterligere 7 av medlemmene fra klubben vært i ledelsen i vårt distrikt. Spesielt hyggelig er det at innkommende guvernør kommer fra klubben i jubileumsåret.

I alt 8 ganger har distriktskonferansen vært avholdt i Trondheim. Og Trondhjem Rotary Klub vil stå som arrangør ved konferansen i mai 2002.

Det er ikke bare på klubb- og distriktsnivå klubben har markert seg, men også nasjonalt har medlemmer fra Trondhjem Rotary Klub fungert helt på toppnivå. Likeså er vi kjent med at klubben har hatt representant helt i toppen av det internasjonale engasjement.

Det å feire en alder av 75 år, og allikevel være så vital, er stort.

Trondhjem Rotary Klub anno 1926
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Britannia Hotell
Adresse: Dronningens gate 5
Postnummer: 7011
Sted: TRONDHEIM
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 12:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtested er møterom i kongresshallen med inngang fra Westermannsveita.

Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...